Thuật ngữ Negative match trong SEO

Với , bạn có thể loại bỏ những cụm từ tìm kiếm mà bạn không muốn quảng cáo Adwords của mình hiển thị.

?
Thuật ngữ Negative Match là để ám chỉ phương thức lựa chọn trong quá trình quảng cáo , đó là kết hợp phủ định từ khoá. Khi kết hợp lựa chọn này thì kết quả hiển thị của bạn sẽ không xuất hiện bất kỳ tìm kiếm nào chứa cụm từ đó.

Với Negative Match, bạn có thể loại bỏ những cụm từ tìm kiếm mà bạn không muốn quảng cáo Adwords của mình hiển thị.


Ví dụ Website của bạn về , bạn chọn từ khóa “Kiến thức ” vậy nếu người tìm kiếm “Kiến thức onpage” thì quảng cáo của bạn vẫn hiển thị như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều về danh tiếng của Website. Sử dụng Negative Match bằng cách thêm dấu trừ (-) đằng trước từ khóa bạn muốn loại bỏ, ở ví dụ này là “- Onpage”.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *